Rotary unions là thiết bị cơ khí sử dụng để chuyển một sưởi ấm hoặc làm mát, chất lỏng hoặc khí từ một đường ống cố định để một phần quay, cho dù một trống quay hoặc hình trụ, của một ứng dụng công nghiệp.

 

Rotary unions sử dụng vật liệu chống cụ thể cho bất kỳ loại chất lỏng hoặc khí, đảm bảo một chu kỳ sống lâu hơn và hiệu suất cao hơn so với khớp với con dấu truyền thống.

 

Ứng dụng điển hình.

 

  

                  

 

 

SINGLE-FLOW ROTARY UNIONS

Single passage rotary union

 

 

 

DOUBLE-FLOW ROTARY UNIONS (re)

Two passages union with straight stationary siphon

 

 

DOUBLE-FLOW ROTARY UNIONS (rotating siphon)

Two passages union with rotating siphon applied to a cylinder without cavity wall

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !

Gia Phú.

Sales Engineer & Technical Support.

 Công Ty TNHH TMDV Song Thành Công

địa chỉ | Sô 10, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

| điện thoại |  0943 332 601 

email |      |  phu@songthanhcong.com