cx-cxn-phanh-dia-khi-nen-gon-nhe-de-dang-hoat-dong.png

Kích thước nhỏ của chúng cho phép cài đặt một hoặc nhiều calip trên đĩa để có được mô-men phanh mong muốn. Chúng được sử dụng để hãm công suất thấp và trung bình và phanh dừng nhanh (áp dụng khí nén) hoặc để phanh an toàn và khẩn cấp (áp dụng lò xo). Cũng có sẵn phiên bản CX NANO cho các lực phanh đáng kể trong không gian rất nhỏ.

TECHNICAL DATA

 
  Tangential force at 6 bar Max pressure
CX nano (air applied) 510 N 6 bar
CX standard (air applied) 1682 N 6 bar
CX reduced torque 10% 153 N 6 bar
CX reduced torque 16% 286 N 6 bar
CX reduced torque 40% 675 N 6 bar
CX standard (spring applied) 1000 N 6 bar

Ứng Dụng